Blikkenslager arbeid

Blikkenslager verksted:

Vår besøksadresse er Hagebyvegen 27 Skien


Vi i Fasadeteknikk utfører masse blikk arbeid til både privat personer og firma kunder.
Våre medarbeidere har igjennom flere år gjort store og små jobber som kunder er fornøyd med.

Vi Lager:


* Pipebeslag.
* Luftehetter.
* Gradrenner.
* Dør/vindu beslag.
* Israft.
* fotsink.
* soilrør.
* Gesims beslag.
* Og etter dine mål...
* Montering av takrenner og nedløp.

Vi arbeider med alle typer materialer som Stål, kobber, rustrftitt, sink osv..
Se også på "Bilder" på utførte oppdrag.
Luftehatter, pipetopp
Luftehatter, pipetopp
Kjøkkenjobb
Kjøkkenjobb
Båndtekking
Båndtekking
Ventil
Ventil