Taksikring for bygg i Skien-området

Det er huseiers ansvar å sikre at ikke snø, is eller annet faller ned fra taket. Derfor er det viktig at bygg har riktig snøfangersystemer og taksikring. Ved store snømengder er det huseier som tar stilling til om det er nødvendig å fjerne noe av snøen. Dette gjøres både for å lette på vekten som tynger taket ved stort snøfall, men også for å forhindre at snøen raser ned på gaten nedenfor. Snøsikring er ikke bare nødvendig på større tak og bygninger, men private eiendommer kan også dra nytte av å ha slike installert. Ved å sette de opp på forskjellige nivåer på taket kan vekten av snøen også fordeles bedre og man kan i større grad unngå skader og dyre reparasjoner.

Taksikringens hovedoppgave er å gjøre det enklere å ferdes på taket og inkluderer gjerne elementer som stigetrinn, takstiger, sikringsline-kroner, plattformer og lignende. Det er flere grunner til at man må kunne ferdes trygt på et tak og ved å installere taksikring er det lettere å utføre jobbene på en tryggest mulig måte.

Fasadeteknikk har lang erfaring med taksikring og installasjon av snøfangere. Siden 2006 har vi opparbeidet oss et godt rykte og en lang liste med fornøyde kunder i Skien og omheng.

Ønsker du mer informasjon angående taksikring og installasjon av dette kan du ta kontakt med Fasadeteknikk her.